De gevel van Atlas als lichtpunt in de stad

Maud Vanhauwaert, de vorige stadsdichter, schreef een gedicht voor de gevel van het Atlasgebouw:

Ik denk dat nieuwkomers als geen ander beseffen hoe moeilijk het soms is om in afstand te leven met je dichte familie. Iets wat we nu allemaal een klein beetje meemaken. Het zijn donkere, ontregelende tijden. Maar Atlas probeert op die manier toch een beetje een lichtpuntje te zijn.

Atlas wil met dit gedicht tonen dat onze deur altijd openstaat voor alle nieuwkomers in deze stad. De coronacrisis dwong ons om die deur een tijdje fysiek te sluiten, maar we vonden steeds manieren om een open, warm en toegankelijk huis te blijven.

De gevel is een van de resultaten van ons werk rond beeldvorming. Atlas streeft naar verbinding en normalisering van diversiteit. We delen verhalen uit onze stad en onze organisatie via sociale media, evenementen en de projecten waaraan we deelnemen.

De coronacrisis stuurde onze plannen in de war. We moesten evenementen en projecten annuleren, uitstellen of herorganiseren om ze veilig en coronaproof te maken.

Waar de voorbije jaren onze focus vooral lag op normalisering van diversiteit en zoeken van verbinding, evolueerden we naar verdiepende, krachtige content. We zetten de schijnwerpers op onze expertise over moeilijke thema’s, om ze bespreekbaar te maken en het belang van inclusie en diversiteit in onze stad te benadrukken.

Verhalen op sociale media

Facebook blijft ons verhalenkanaal bij uitstek en heeft bovendien het grootste bereik. We sloten het jaar af met meer dan 9000 volgers, een stijging van 39%.

Corona had – hoe kan het ook anders – een sterke invloed op de content die we maakten. We verspreidden de meertalige maatregelen van de overheid, zodat onze volgers zo goed mogelijk geïnformeerd werden. Maar bovenal brachten we menselijke verhalen die zich afspeelden tegen de achtergrond van de coronacrisis. Atlascollega’s inspireerden door te vertellen over hun werk tijdens corona, onze buren van de Carnotstraat getuigden over hoe ze de toekomst zagen, Antwerpenaren met migratie-achtergrond deelden hun ervaringen met de gevolgen van corona. Zo vertelde Mayra, verpleegster in AZ Monica, en Darko, IT-er bij VRT NWS, over de impact van de pandemie op hun leven:

De Facebookpost over ons gevelgedicht was de populairste van 2020.

Met Instagram sloeg Atlas in 2020 een nieuwe weg in. 6 collega’s en 2 externe vrijwilligers engageerden zich als influencers en leverden content aan. Die aanpak loonde met een stijging van 22% in aantal volgers, we sloten 2020 af met 1050 volgers. De post met de meeste likes was er eentje over Zwarte Piet.

Atlas wil sociale media kanalen bovendien inzetten om correcte en normaliserende informatie over diversiteit te verspreiden. We werden actief op LinkedIn en Twitter, zodat we de dialoog over die thematiek op andere platformen kunnen voeren en onze expertise bij een ander publiek in de kijker zetten. Zo publiceerden we tijdens de Week van het Nederlands een opiniestuk over Nederlands leren en oefenen. Op minder dan een jaar tijd verdubbelden de volgers op LinkedIn, onze start op Twitter in het najaar leverde meteen een 400-tal volgers op.

Tot slot zette Atlas meer in op advertenties, voornamelijk op Facebook. Met het productiehuis Sputnik maakten we wervingsfilmpjes in het Spaans, Pools, Roemeens, Bulgaars, waarin 4 van onze (ex-)klanten in hun eigen taal Atlas en het inburgeringsprogramma voorstellen. Lees meer bij Welkom in Antwerpen, welkom in Atlas.

Geen Atlas op het plein, wel Atlas in quarantaine

Het had op 12 juni 2020 het feest van het jaar moeten worden, maar ook voor ons jaarlijks ontmoetingsfeest Atlas op het plein kwam er slecht nieuws. Atlas wil met Atlas op het plein de diversiteit van de stad meer zichtbaar maken en verbinding en ontmoeting bevorderen. Die ontmoeting tussen jonge, oude en nieuwe Antwerpenaren op het Theaterplein in Antwerpen was helaas niet mogelijk.

Geen Theaterplein? Dan verplaatsen we het naar een digitaal plein! Op 26 juni organiseerde Atlas het digitale alternatief Atlas in quarantaine. In samenwerking met Spaced creëerden we een online evenement, gepresenteerd door stadsdichter Seckou via live stream. Net als bij Atlas op het plein konden we rekenen op inburgeraars en collega’s die hun talenten inzetten via filmpjes met workshops, theater, opera, sport, …

We verwelkomen 872 unieke bezoekers op ons digitale plein, en parallel bereikten we 3439 kijkers via Facebook. Een mooi resultaat voor een primeur in onze evenementen, al hopen we elkaar de volgende edities in het echt te kunnen ontmoeten.

Herbekijk Atlas in quarantaine op www.atlasinquarantaine.be.

Anderen delen onze verhalen

Atlas deelt verhalen, maar het is minstens even belangrijk dat anderen die ook vertellen.

Op 21 november 2020 startte de ATV-reeks De Weg naar Geluk. In dit programma volgt ATV verschillende mensen op hun eigen weg naar geluk of hoe ze anderen daarbij helpen. Ze volgden onder andere onze collega’s Yahya Hommad en Uwera Kathy Frankaerts tijdens hun werk voor Atlas, maar ook hun persoonlijke verhaal kwam aan bod.

Gazet van Antwerpen publiceerde dan weer meerdere artikels: over Nederlands leren met Zaher op 8 april, de Atlas buddy’s en online lessen Maatschappelijke Oriëntatie op 4 mei, de Skate Twins op 28 juni en Stadsklap op 18 december.

Een bezoekje aan Atlas

We tonen graag wat we doen en welke prachtige verhalen we in huis hebben. Van januari tot de eerste lockdown ontvingen we elke week groepen die de werking van Atlas beter wilden leren kennen:

  • lagere school kinderen via Studio Globo
  • studenten sociologie uit Tilburg en uit de opleiding Jeugd- en Gehandicaptenzorg
  • het managementteam van de stad Antwerpen
  • deelnemers van de infosessie Maak kennis met Atlas

Onze ruimtes stellen we bovendien graag open voor expo’s die de diversiteit van onze stad tonen of die een link hebben met onze werking. Met de expo Project K, een samenwerking met de Academie voor Beeldende Kunst van Berchem en Fameus – De Connectie, stelden we kunstwerken van OKAN-leerlingen tentoon. Daarnaast kon je de eerste maanden van 2020 de podcast Van waar ben je? van Atlas en Mathias Corneillie beluisteren op de gelijknamige installatie, die nadien verder reisde door de stad, zoals naar de Zomer van Antwerpen en bibliotheek Permeke.

De bezoekjes en expo’s hielden dan jammer genoeg op. Tijdens de versoepelde maatregelen in oktober konden we wel minister Bart Somers, zijn kabinet en schepen van integratie en inburgering Karim Bachar ontvangen. Lees ook Atlas is een kansenfabriek.

Een eerste campagne

Beeldvorming is een speerpunt in het stedelijk bestuursakkoord. Atlas voert die opdracht uit en trekt heel wat beeldvormingsacties.

In 2020 schoten we uit de startblokken met de voorbereiding en lancering van een eerste brede beeldvormingscampagne. De keuze voor de inhoud van de campagne viel op Stadsklap, een Atlaswerking met het geknipte beeldvormingspotentieel. Met de campagne Haal de raar uit inburgeraar die loopt tot eind januari 2021 wilde Atlas niet alleen Stadsklap meer bekendheid geven, maar ook zoveel mogelijk Antwerpenaren overtuigen om mee te doen en vrijwilliger te worden.

De campagne voerden we grotendeels online met gerichte Facebook en Instagram advertenties, maar er verscheen ook een advertentie in de Zondagskrant. ATV en Stad Antwerpen wijdden een stadsreportage aan Stadsklap. Reporter Annelies Boel ging langs bij Atlas en sprak met Atlasdirecteur Sandy Peeters en vrijwilliger Luc:

Als onderdeel van de campagne lanceerde Atlas 4 stadsklappodcasts. Radiomaker Jeroen Franssens ging in opdracht van Atlas praten met verschillende boeiende mensen over vooroordelen, onze samenleving en identiteit; onderwerpen die ook aan bod komen in Stadsklap. Beluister de podcasts in het Atlas magazine.

Meer weten over Stadsklap? Lees Deelnemen aan het leven in Antwerpen of kijk op onze website.

Plannen voor de toekomst

Hoe kan Atlas de komende vijf jaar de Antwerpenaar nog meer bereiken met correcte beeldvorming over Antwerpen als een superdiverse stad? Hoe kunnen we onze stadsgenoten motiveren, verbinden en inspireren met onze verhalen? Hoe zorgen we ervoor dat we een taal vinden die ons verbindt, maar die ook toelaat om te praten over verschillen?

Samen met het externe communicatiebureau Link Inc zochten we een antwoord op deze vragen. Dit bureau kreeg de opdracht om een strategisch marketing- en communicatieplan op te maken voor de beeldvorming van Atlas.

We trekken bovendien de stad in met de diversiteitswandeling Route Atlas, die je in 2021 naar verrassende plekken in Antwerpen zal brengen. Samen met Rooftoptiger werkten we in 2020 aan de ontwikkeling van vier audiotours doorheen de stad.

En tot slot kan je in 2021 in bibliotheken en districtshuizen van Antwerpen de Burentoren bewonderen, een mobiele installatie die onze inburgeraars centraal zet en via persoonlijke verhalen een forum geeft aan deze nieuwe inwoners van Antwerpen. De Burentoren was een alternatief voor de geannuleerde inburgeringsceremonie, het officiële slotmoment voor inburgeraars die in 2020 een inburgeringsattest behaalden.