Antwerpen leren kennen via hobby’s, sport en vrijwilligerswerk

Inburgeren is niet enkel Nederlands leren en kennismaken met België. Sociale en vrijetijdsactiviteiten zijn ook belangrijk om je weg te vinden en je thuis te voelen in de stad. Het team vervolgtraject – Maatschappelijke Participatie (MP) leidt daarom inburgeraars tijdens en na hun traject toe naar sportactiviteiten en -clubs, vrijwilligerswerk, taaloefenkansen Nederlands, hobby’s en vrijetijdsactiviteiten.

Atlas verwelkomt alle inburgeraars met vragen over vrije tijd en sport in een permanentie zonder afspraak. Door de sluiting van onze gebouwen moesten we deze permanentie helaas stopzetten, om dan net zoals zoveel Atlaswerkingen na enkele weken te starten met een online dienstverlening, bv. via WhatsApp. Het spreekt voor zich dat MP in 2020 veel minder inburgeraars kon doorverwijzen dan de voorbije jaren. Door de coronamaatregelen konden heel wat vrijetijdsactiviteiten niet doorgaan en was het aanbod slechts heel beperkt. MP deed in 2020 1337 doorverwijzingen. Opvallend, maar ook logisch in deze coronaperiode, was de grotere vraag naar opleidingen voor ICT- en digitale vaardigheden.

Inburgeraars kunnen bij Atlas ook infosessies volgen over verschillende thema’s of werkingen van organisaties, zoals de fietsschool of Huis van het Kind. Waar we in de voorbije jaren een uitgebreid aanbod hadden over bv. gezondheid, vaccinaties, vrijwilligerswerk en rijbewijs, focusten we in 2020 vooral op werkgerelateerde thema’s zoals zelfstandig ondernemen. Voor inburgeraars met voldoende digitale vaardigheden organiseerden we online infosessies. Zo konden we in 2020 toch nog rekenen op 620 deelnames.

Klappen met Antwerpenaren

Een andere manier om Antwerpen en haar inwoners beter te leren kennen is een Stadsklap. Een klas inburgeraars gaat in gesprek met Nederlandstalige vrijwilligers of studenten via een tolk of in een contacttaal. Die gesprekken gaan over sociale en culturele gewoontes, cultuurverschillen en -gelijkenissen, vooroordelen en toekomstdromen. Ze leren elkaars kijk op de dingen kennen met een open blik en respect voor elkaar.

Sandra Tshiebe Kupa is coördinator van Stadsklap en formuleerde het zo:

Wat Stadsklap nu juist zo krachtig maakt is dat je in dialoog gaat. Want wat is de beste manier om te weten te komen waarom iemand iets doet, denkt of gelooft? Door te communiceren kom je meer te weten over elkaar en elkaars leefwereld. Stadsklap behoort tot de groep activiteiten die integratie echt kan doen lukken.

De coronacrisis had een grote impact op Stadsklap: alle sessies werden geannuleerd tijdens de eerste lockdown. Voor een groepsactiviteit die steunt op ontmoeting, interactie en uitwisseling leek een online versie bovendien een moeilijke opdracht. Na heel wat voorbereidend werk lanceerde Atlas op 30 april 2020 dan toch de eerste online Stadsklap. Onze collega’s bleven zoeken naar betere en flexibelere manieren om het voor iedereen haalbaar te maken deel te nemen. Na de onzekere start werd de online Stadsklap in het najaar een goed draaiende machine.

In 2020 organiseerden we 52 stadsklapsessies, waarvan 30 fysiek en 22 online. 639 cursisten Maatschappelijke Oriëntatie (MO) namen deel.

Atlas is trots op Stadsklap en is steeds op zoek naar nieuwe vrijwilligers die mee willen ‘klappen’ met onze MO-cursisten. Daarom lanceerden we in december de Stadsklapcampagne. Lees meer bij Ik ben hier, aangenaam. Wie ben jij?

Voorbereiden op studies of werk

Nieuwkomers hebben in hun thuisland vaak al heel wat competenties verworven en een diploma middelbaar of hoger onderwijs behaald. Ze willen dan ook werken op het niveau van hun diploma of verder studeren om hun toekomst hier verder uit te bouwen. Voor ze kunnen werken of studeren, moeten nieuwkomers meestal eerst hun diploma laten erkennen of gelijkschakelen via NARIC Vlaanderen.

Diploma-erkenning is een complexe procedure. Sinds 2019 heeft Atlas een gespecialiseerd team in huis dat inburgeraars begeleidt bij deze procedure en hen helpt keuzes te maken in functie van studies of werk. We schakelden tijdens de coronacrisis over op digitale begeleiding en startten in 2020 608 dossiers op, een stijging van 18% tegenover 2019.

Onze collega’s deden ook 485 gesprekken – allemaal online sinds de start van de coronacrisis – waarin ze studieadvies gaven op basis van diploma’s, studie-ervaring en kennis Nederlands.