Welkom in Antwerpen

In 2020 vestigden zich 7121 meerderjarige nieuwkomers in de stad Antwerpen. Dat is een daling van 24% tegenover 2019. De meeste Europese nieuwkomers hebben de Nederlandse nationaliteit, gevolgd door Roemenië, Bulgarije, Spanje en Polen. Nieuwkomers uit niet-EU-landen komen voornamelijk uit Marokko, Turkije, Afghanistan, India en Suriname.

Ook 1394 minderjarige nieuwkomers vonden hier een nieuwe thuis, een daling van 41% tegenover 2019.

Atlas stuurt elke potentiële inburgeraar die in Antwerpen komt wonen een uitnodiging om hen te informeren over het inburgeringsprogramma. In 2020 verstuurden we 5917 brieven naar rechthebbende inburgeraars en 1934 wervingsbrieven naar verplichte inburgeraars.

Atlas doet gerichte wervingsacties om potentiële inburgeraars op een laagdrempelige manier te bereiken en over het aanbod inburgering en Nederlands te informeren. Veel van die acties gebeuren op locatie: een infosessie bij een organisatie, Atlascollega’s die permanentie doen op Loket Vreemdelingenzaken, … Dat was natuurlijk amper mogelijk in 2020. In oktober nam Atlas wel nog deel aan een vormingssessie bij het Internationaal Comité vzw. We lieten verschillende organisaties (opnieuw) kennis maken met het aanbod van Atlas en hoe ze naar ons konden doorverwijzen. Eind 2020 gaven we een online infosessie aan Atlas Copco.

Maak kennis met Anna, Bianca, Daniela en Gabriëla

In februari 2020 startte het gloednieuwe project Facebook werving, waarmee we rechthebbende inburgeraars van een aantal Europese taalgroepen via Facebook informeren over ons aanbod. Samen met het productiehuis Sputnik maakten we een aantal filmpjes in het Pools, Roemeens, Spaans en Bulgaars. 4 van onze (ex-)klanten, Anna, Bianca, Daniela en Gabriëla, stellen in hun eigen taal Atlas voor en vertellen welke impact het inburgeringstraject had op hun leven. De filmpjes werden ingezet bij Facebook advertenties, en de collega’s die deze talen spreken postten ze in specifieke Facebookgroepen.

Trajectbegeleider inburgering Bianca was zelf ooit inburgeraar en schittert in de Roemeense filmpjes:

Door de coronacrisis veranderde de focus van Facebook werving naar onze doelgroepen informeren over de coronamaatregelen. Hoe dan ook zal digitale werving een belangrijke rol blijven spelen in de toekomst.

Welkom in Atlas

In 2020 meldden 4440 personen zich voor een eerste keer aan bij Atlas. Ondanks de tijdelijke sluiting van onze gebouwen en de beperkte fysieke dienstverlening vonden nog steeds heel wat mensen hun weg naar Atlas.

Bij aanmelding in Atlas krijgen nieuwkomers eerst een gesprek bij een trajectbepaler. Die bekijkt samen met de klant of een inburgeringstraject kan of moet, en geeft informatie over het programma. Tijdens het gesprek bepalen ze samen een traject op maat en schrijven onze collega’s de klant ook meteen in voor de cursus Maatschappelijke Oriëntatie en voor lessen Nederlands als dat kan. Wie niet verplicht is om in te burgeren en enkel Nederlandse les wil volgen, kan zich inschrijven voor een cursus Nederlands.

Vanaf maart 2020 stonden we plots voor een heel andere situatie. We konden onze klanten niet meer fysiek ontvangen en zochten razendsnel naar een oplossing. Al tijdens de eerste lockdown werkte team trajectbepaling op korte tijd een online dienstverlening uit, die startte in april 2020. Vanaf mei en juni 2020 startte het team gedeeltelijk de fysieke gesprekken opnieuw op, uiteraard met alle nodige veiligheidsmaatregelen.

klant en picto's

Trajectbepaler Najim vertelt:

Voor de veiligheid mogen er niet te veel mensen tegelijk binnen of in de wachtzaal zitten. Veel klanten vinden het jammer dat ze alleen moeten komen. Als ze zich inschrijven, willen ze de timing graag bespreken met een familielid, bijvoorbeeld voor de opvang van de kinderen. En nu gaat dat niet. Door het plexiglas horen we elkaar ook minder goed. Maar ik ben blij dat het op deze manier tenminste kan om onze job te doen. Veel van onze klanten zitten al zo lang thuis, ze willen graag naar school gaan.

Wie waren de inburgeraars die we verwelkomden?

  • 3934 klanten tekenden een eerste inburgeringscontract. Dat is een daling van 18% tegenover 2019.
  • De verhouding tussen rechthebbende en verplichte inburgeraars was ongeveer 50 – 50.
  • De meeste niet EU-inburgeraars komen uit Marokko, Afghanistan, Turkije, India en Syrië.
  • De meeste EU-inburgeraars komen uit Bulgarije, Roemenië, Polen, Spanje en Portugal.
  • De verhouding man – vrouw was 50 – 50.

Activeren en integreren via Coevelt

Onze collega’s van trajectbepaling ontvangen niet enkel nieuwkomers op Atlas, ze doen dat ook op het Centraal Onthaalbureau Coevelt. Alle anderstalige nieuwkomers die een leefloon in Antwerpen aanvragen, gaan eerst langs Coevelt, waar ze een geïntegreerd aanbod krijgen. Atlas, VDAB en de stad Antwerpen (Sociale Dienstverlening) werken een traject uit op maat van elke klant, waarbij zowel activering op de arbeidsmarkt als inburgering tegelijk gebeuren.

Coevelt was aanvankelijk een project met financiering van het Europees Sociaal Fonds en de Vlaamse overheid. In 2020 zetten Atlas, VDAB en Sociale Dienstverlening deze geïntegreerde werking verder met eigen middelen.

De impact van corona was ook hier voelbaar. Coevelt moest enkele maanden sluiten en er konden in die periode slechts enkele screenings plaatsvinden. Naast online dienstverlening konden we dankzij veiligheidsmaatregelen en vaste bubbels toch nog fysieke gesprekken doen. Atlas deed in 2020 440 inburgerings- en activeringsgesprekken in Coevelt.