De digitale rode draad doorheen onze werking

Atlas zet zich al jarenlang in om de digitale vaardigheden van inburgeraars te versterken. De coronacrisis maakte extra zichtbaar hoe belangrijk het is om iedereen mee te laten participeren in een digitale wereld.

Bouwen aan digitale vaardigheden van nieuwkomers was voor onze medewerkers van Digilabo al dagelijkse kost. Inburgeraars kunnen bij hen terecht met eenvoudige en concrete vragen over bv. e-mail, digitale afspraken maken, werken met een smartphone, …  Atlas werkt hiervoor samen met dot.kom, verschillende Antwerpse hogescholen en vrijwilligers, die individuele begeleiding geven in een contacttaal of basis Nederlands.

Door corona schakelden heel wat van onze lessen Maatschappelijke Oriëntatie (MO) en lessen Nederlands noodgedwongen over op een online versie. Bij Atlas merkten we meteen de acute noden die daarmee gepaard gingen: niet iedereen heeft de juiste competenties om online les te volgen, en niet iedereen heeft thuis zomaar een tablet of laptop.

Als antwoord op die noden startte Digilabo in de eerste plaats met digisessies, waarin cursisten die het nodig hadden een stoomcursus Google Meet, Zoom en e-mail kregen als voorbereiding op de online lessen MO. We organiseerden met een 20-tal vrijwilligers 38 groepssessies voor 536 deelnemers. Zo’n 330 inburgeraars volgden individuele sessies. Daarnaast richtten onze collega’s een uitleendienst op, waar cursisten een tablet van Atlas konden lenen voor de periode van de cursus MO. In 2020 ontleenden we in totaal 1051 tablets.

Nathalie en Jamal zijn de drijvende krachten achter Digilabo en benadrukken waarom die digitale ondersteuning belangrijk is en blijft:

Na corona zullen alle dienstverleningen alleen maar nog digitaler zijn dan ze al waren. Digilabo bestond al voor een reden, er zijn veel zaken – zoals digitale administratie – die voor veel mensen moeilijk zijn. Het is niet omdat je geschoold of geletterd bent, of omdat je meedraait in de maatschappij, dat je iets weet over mediawijsheid of over online solliciteren of alle tools waar we nu mee werken.

Andere teams stuurden hun werking bij om onze klanten maximaal te ondersteunen en door te verwijzen. De collega’s van team trajectbepaling en trajectbegeleiding screenden digitale competenties om in te schatten of online les MO en/of Nederlands mogelijk was, en verwezen indien nodig door naar de digisessies of het uitleenpunt van tablets.

Atlas gebruikte ook digitale kanalen om laagdrempelige en toegankelijke informatie over het coronavirus en de maatregelen te verspreiden bij de inburgeraars. Lees meer bij Toegankelijk communiceren over corona.

Afsluiten van het project e-inclusie

Met het project E-inclusie op maat van inburgering, gefinancierd door het Agentschap Binnenlands Bestuur, maakten we van e-inclusie een essentieel deel van onze organisatie en dienstverlening. De projectperiode werd door corona verlengd tot november 2020.

Het project gepast afsluiten deden we met de digisessies: een digitaal driedaags netwerkevenement waarbij we de opgedane expertise en de resultaten van het project deelden met de buitenwereld. Met 12 interactieve webinars vol goede voorbeelden uit Atlas, getuigenissen, paneldiscussies, collectieve brainstorms, polls en rollenspelen blikten we terug op de afgelopen 2 projectjaren.

Atlascollega Fanny Gevaert, projectleider e-inclusie, vatte het zo samen:

Tijdens de sessies werd er geluisterd naar elkaars verhaal, wat er al is bereikt en ook frustraties. We staan in deze coronatijden dan ook allemaal een beetje voor dezelfde uitdagingen.

137 mensen van verschillende organisaties namen deel, waaronder 72 deelnemers van de verschillende Agentschappen Integratie en Inburgering.

De kennis over e-inclusie kreeg ook een plekje op onze website Diversiteitspraktijk. Onder het thema digitale vaardigheden bundelden we tips om met e-inclusie te starten, klanten digitaal te bereiken of te versterken.

Een van de doelen van het project e-inclusie was om onderzoek en ontwikkeling van tools en materiaal te ondersteunen. Atlas testte in dat kader een screeningstool uit waarmee je in enkele korte, interactieve en realistische oefeningen digitale basisvaardigheden kan testen bij inburgeraars.

Voor de toekomst kiest Atlas ervoor een globale digitale strategie voor heel de organisatie uit te werken. Een medewerker digitale strategie zal die plannen verder uitwerken en implementeren in heel Atlas.

Internationale samenwerking in het MICADO-project

Atlas focust niet enkel op digitalisering binnen de eigen werking, we werken ook over de grenzen heen met partners. Het Europese project MICADO – Migrant Integration Cockpits and Dashboards wil de integratie van migranten bevorderen met een nieuwe digitale tool en is een samenwerking tussen 15 organisaties uit Hamburg, Antwerpen, Bologna, Madrid en Wenen. De nieuwe tool zal ondersteunende informatie geven aan migranten, overheidsinstanties, ngo’s, lokale autoriteiten en vrijwilligers.

In januari 2020 kwamen vertegenwoordigers van de organisaties samen in Hamburg om alle uitdagingen en noden rond de thema’s huisvesting, gezondheid, educatie en werk samen te leggen en de gemeenschappelijke noden te bepalen. Op basis daarvan kon de technische ontwikkeling van de tool starten. Begin maart was het de beurt aan Atlas om het MICADO Consortium te ontvangen, met nadien een tweedaagse evaluatie van het project in Brussel.

De eerste tussentijdse versies van de tool konden we in het najaar van 2020 testen. Atlas zal in 2021 de pilootfase coördineren.