Een zotte zomer voor de Atlas jongeren

Atlas organiseert met het project Inburgering voor jongeren elke zomer een cursus Maatschappelijke Oriëntatie (MO) voor jongeren. In dit inburgeringstraject voor 17- tot 19-jarigen organiseren we bovendien terugkomdagen en bieden we trajectbegeleiding aangepast aan hun leefwereld en interesses. Door de coronacrisis konden we onze activiteiten niet helemaal afwerken zoals gepland en werd het project verlengd tot 30 november 2020. In oktober 2020 kregen we uiteindelijk goedkeuring voor verlenging tot december 2022 met AMIF-financiering.

Om deze kwetsbare doelgroep maximaal te bereiken, koos Atlas ervoor om het zomeraanbod te organiseren in meerdere kleine bubbels van maximum 9 jongeren en werkten we zoveel mogelijk live. Het zomertraject was ook korter dan normaal, maar we compenseerden dat met een aantal terugkomdagen in het najaar.

Net als iedereen moesten onze Atlas jongeren zich aanpassen aan de nieuwe situatie. De groepslessen waren een welgekomen afwisseling na de lockdown en een goede manier om Nederlands te oefenen en te versterken.

Mohamed (18) vertelt:
Ik kom van Somalië en woon nu al een jaar in Antwerpen. Ik speel vaak voetbal. Vorig seizoen speelde ik nog met mijn ploeg, maar nu door corona is dat moeilijk. Vorige week hebben we over onze rechten en plichten hier in België geleerd. Wat je kan doen, wat je niet kan doen, we hebben over belastingen geleerd. Dat was interessant, het is goed om elke dag iets nieuws te leren.
John (17) voegt toe:
Via Atlas heb ik veel vrienden gemaakt. We volgden les over de regels in België: hoe werken belastingen, sociale zekerheid, de Belgische wetgeving, mensenrechten. Ik vond het een fantastische ervaring. Ook de leerkracht was heel vriendelijk.

De periode 2019-2020 rondden we af met een coronaproof slotceremonie voor 36 jongeren. 30 jongeren kregen een inburgeringsattest. Van een aantal deelnemers die hun attest niet behaalden was het niveau Nederlands nog te laag. Hun trajectbegeleider volgt hen verder op, zodat ze hun Nederlands verder blijven verbeteren.

Atlas rekruteert elk jaar jongeren om mee in het aanbod te stappen. Voor 2020-2021 selecteerden we 66 jongeren voor Inburgering voor jongeren, 28 jonge mensen verwezen we door naar een ander traject Basis Educatie na OKAN (BENO), waarbij laaggeletterde jongeren na OKAN een geïntegreerd traject volgen met intensieve lessen Nederlands, een beroepsopleiding en een cursus MO.

Een plekje in een kleuter-, lagere of secundaire school dankzij Atlas

Anderstalige ouders kunnen het hele jaar door terecht bij team minderjarigen om een school te zoeken voor hun kind. We geven informatie, advies en ondersteuning aan ouders en houden rekening met voorkeuren als onderwijsnet, de buurt of aanpak van een school. We contacteren de scholen en volgen alles mee op tot aan de inschrijving.

De impact van corona op het onderwijs was groot, en dat was ook voelbaar voor de collega’s van team minderjarigen. Het was voor scholen niet altijd gemakkelijk om contact met leerlingen en/of ouders te houden. Atlas droeg haar steentje bij in het project Samen Tot Aan de Meet – Met Iedereen in Contact van de stad Antwerpen. Dit project ondersteunt scholen die bepaalde leerlingen moeilijk of niet konden bereiken. Atlas contacteerde 45 gezinnen (42 van de basisschool en 3 van secundair onderwijs) die klant waren bij ons, en moedigde hen aan het contact met de school te herstellen.

Met 2975 toeleidingen in 2020 zien we slechts een lichte daling van bijna 6% tegenover 2019. Door in te zetten op intensief contact met de doelgroep via telefoon, mail en Whatsapp bleef het effect van corona redelijk beperkt.

Elk jaar helpt Atlas bij de inschrijvingen voor de Zomerscholen voor Anderstalige Nieuwkomers.  Een groot inschrijvingsmoment in Atlas zat er door corona niet in. Als alternatief schreven we kinderen in voor kleinere initiatieven en werkten we met een aanmeldingssysteem. Zo kon team minderjarigen in 2020 toch 110 kinderen toeleiden naar een zomerschool.

Meld je aan

De inschrijvingen voor kleuter-, lager en secundair onderwijs verlopen in Antwerpen via het systeem Meld je aan. Atlas is een aanmeldpunt voor Meld je aan en zet in op sensibiliseringsacties om ouders zoveel mogelijk te informeren:

  • In januari 2020 startten we onze actie met een sterke focus op kleuterparticipatie: zo contacteerden we ouders met kindjes geboren in 2018 over de start in de kleuterklas. Atlas bereikte met deze actie 756 klanten.
  • De trajectbegeleiders inburgering sensibiliseerden klanten met kinderen die nog geen school hadden.
  • We informeerden de moeders uit het project Taalbubbels+.
  • Door de lockdown contacteerden we ook uitzonderlijk 260 ouders die hun kind moesten aanmelden voor het eerste jaar secundair onderwijs.

Als aanmeldpunt functioneert Atlas normaal als open huis, waar klanten laagdrempelig zonder afspraak langs kunnen komen. De sluiting van onze gebouwen half maart verstoorde de aanmeldperiode voor basisonderwijs. Als alternatief boden we ondersteuning via telefoon en mail, en bleven dit ook doen voor de aanmeldingen voor het secundair onderwijs. In 2020 deden we in totaal 871 aanmeldingen.

Atlas werkt nauw samen met Onderwijsnetwerk Antwerpen. Team minderjarigen signaleert bijvoorbeeld capaciteitsproblemen in bepaalde wijken, en ondersteunt ouders die de Helpdesk Meld je aan contacteren, maar door taaldrempels hun vraag moeilijk kunnen communiceren.

Niet iedereen krijgt goed nieuws na zo’n aanmeldingsperiode. Atlas contacteerde 49 ouders van kinderen die overal geweigerd werden, informeerde hen in een contacttaal en gaf ondersteuning. Ook buiten de aanmeldingsperiode deden we hetzelfde voor 110 ouders die geen plaats vonden voor hun kind of die Meld je aan hadden gemist.