Tips tegen coronadips

In de Atlasgebouwen bruist het normaal van leven. Wie had kunnen denken dat we onze collega’s in 2020 vooral op een computerscherm of vanop afstand zouden zien? Vanaf 16 maart 2020 werd thuiswerk voor heel wat Atlasmedewerkers de norm. Onze collega’s werkten samen in totaal 194.987 uren thuis aan de keukentafel, in de slaapkamer of aan een geïmproviseerd bureau. Deze nieuwe werksituatie was spannend en soms moeilijk, maar we zochten telkens manieren om in contact te blijven.

We motiveerden elkaar met tips tegen coronadips, daagden iedereen uit om zoveel mogelijk te bewegen op onze digitale sportdag, verzamelden onze sportprestaties op een padlet om elkaar te inspireren en organiseerden blind dates tussen collega’s.

Onze collega Jamal van Buurtsport stelde zelfs een echte BBB workout samen, die we dan ook trots deelden:

Blijven (online) leren

De Atlascollega’s wilden blijven bijleren, ook in deze bijzondere omstandigheden. Onze collega’s volgden ongeveer 4022 uur interne en externe vorming, waarvan meer dan 1000 uur online.

Atlas startte in 2019 met de interne opleiding verbindende communicatie en zette die ook voort in 2020. Met deze vorm van communicatie willen we op een verbindende en open manier met elkaar communiceren en samenwerken met respect voor diversiteit.

In de interne keukens delen collega’s hun expertise met andere collega’s. Zo houden we elkaar op de hoogte van ons werk, bijvoorbeeld over de aangepaste werking tijdens corona. 83 Atlasmedewerkers volgden een interne keuken.

Helpende handen van onze vrijwilligers

Atlas kan rekenen op een groep enthousiaste vrijwilligers die helpt bij verschillende activiteiten, zoals Stadsklap, Open Inloop Taal of evenementen. Atlasvrijwilliger Zalpa vertelde in het Atlas magazine over haar ervaringen en wat ze zo fijn vindt aan vrijwilligerswerk:

Bij Atlas heb ik eerst twee maanden stage gedaan. Ik voelde me hier echt thuis en wou niet weg, dus ben ik als vrijwilliger begonnen. Ik heb zo mijn Nederlands erg verbeterd, kwam in contact met heel wat mensen en heb heel wat mooie momenten beleefd.

De omschakeling naar online activiteiten en de annulering van onze evenementen veranderden de inhoud van het vrijwilligerswerk in Atlas. Toch meldden zich heel wat nieuwe vrijwilligers aan die in deze speciale periode wilden meehelpen. Digilabo bijvoorbeeld verwelkomde maar liefst 14 nieuwe vrijwilligers, die inburgeraars hielpen met de voorbereiding op online lessen Maatschappelijke Oriëntatie (zie ook Durf digitaal dankzij Atlas). Atlasmedewerker Nathalie van Digilabo was hen enorm dankbaar:

Ik ben ook echt enorm blij met onze geëngageerde vrijwilligers. Zij werken op volle toeren om ons en de klanten zo goed mogelijk te helpen en zonder hen kregen we het echt niet rond.

Wie zijn de Atlascollega’s?

In december 2020 werkten er 291 collega’s bij Atlas. Samen spreken we meer dan 30 talen.

  • De verhouding man-vrouw bleef zoals de voorbije jaren 30 – 70.
  • 20% was jonger dan 35 jaar.
  • 38% was tussen 35 en 44 jaar.
  • 28% was tussen 45 en 54 jaar.
  • 14% was 55-plusser.

In het schooljaar 2019-2020 kwamen 34 stagiairs bij ons werkervaring opdoen, in het schooljaar 2020-2021 startten er 27. Vooral Maatschappelijke Participatie, communicatie & beeldvorming en Open Inloop Taal waren erg in trek bij studenten die een stage zoeken. Kijkstages waren door corona niet mogelijk.

Diversiteits- en talenbeleid in Atlas

Atlas is een unieke werkplek waar collega’s met heel diverse achtergronden werken. Die diversiteit is een troef, maar er was ook nood aan een duidelijk kader en beleid. De expertise om zo’n beleid uit te werken vonden we gewoon hier in huis, bij onze collega’s van team diversiteit en team taal.

We startten een werkgroep diversiteits- en talenbeleid met onder andere vertegenwoordigers van verschillende teams. Die werkgroep stelde op onze – uiteraard online – personeelsvergadering in december de interne aanpak voor met:

  • een visie op diversiteit in onze organisatie
  • afspraken over een divers-sensitieve basishouding. Deze basishouding geeft aan hoe we omgaan met elkaar en met klanten.
  • een procedure om met diversiteitsvragen om te gaan, die de werkgroep zelf ook testte.

Een blik op de toekomst

Vanaf 1 januari 2022 wordt het nieuwe inburgeringsbeleid van kracht. Een nieuw en belangrijk onderdeel van dit beleid is de participatie van inburgeraars in onze samenleving en het belang van een netwerk. Bovendien komen er enkele grote aanpassingen aan het inburgeringsprogramma.

Deze beleidsveranderingen en de impact van corona zorgen ervoor dat Atlas zich ook in 2021 flexibel zal blijven aanpassen aan de veranderende samenleving en realiteit rondom ons.